Om bloggen

Denne webside er udformet som en weblog.

En weblog (eller blog) er en webside, som opdateres jævnligt med korte tekster (kaldet poster eller indlæg), hvor den til enhver tid nyeste altid er øverst. Indholdet vil primært være af dagbogs-agtig karakter, således at alle interesserede kan følge vores foretagende.

Vi har udformet bloggen således, at det er muligt for besøgende at kommentere de aktuelle indlæg. Der er dermed mulighed for at føre en begrænset interaktiv dialog, der dog vil være synlig for alle øvrige besøgende. Censur af indkomne kommentarer og indlæg kan forekomme.

Bloggen er primært tiltænkt familie og venner. Derfor vil enkelte sider, indlæg og link’s være beskyttet med adgangskontrol. Såfremt der ønskes adgang til de beskyttede områder, bedes der forudgående rettes henvendelse til os. Vi vil på denne opfordring udlevere det nødvendige login.